10 gençten 7’si için en önemli sorun ekonomi

Kendini “yorgun” hissettiğini açıklayan Türkiye’deki üniversiteli gençlerin en önemli problemi ekonomi olurken, eğitim de gençler için daha öncelikli bir sorun oldu.

Salgının etkileri ile birleşen ekonomik kriz başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini derin bir yoksulluğa sürüklerken, Türkiye’de yaşayan her 10 gençten 7’si ülkedeki en önemli sorun olarak ekonomiyi görüyor.

Toplum genelinde yüzde 60 olan bu oran, gençlerin ekonomik geleceklerinden daha fazla endişe ettiğine işaret ederken, gençlerin gündemindeki ikinci problem olan eğitim ise salgını geride bırakmış durumda. Gençler arasında yüzde 12 ile eğitim en önemli sorun olarak görülürken, salgının en önemli problem olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 4’te kalmış durumda.

Gençler yorgun

Genel toplum ile kıyaslandığında gençlerdeki aşılanma oranının daha yüksek olduğu görülüyor. Üniversite gençleri nezdinde en az tek doz aşı olanların oranı %91 iken toplumun genelinde tek doz aşısını olanların oranı %83. Gençlerin %72’si 2. doz aşısını da olmuş. Aşısını olmayan kitlenin oranı %9 ama bu gençlerin de 1/4’ü aşısını olma niyetinde. Gerek toplumun gerekse de gençlerin bu dönemde hissettikleri ilk 5 duygu benzer.  Yorgunluk en baskın duygu. Bıkkınlık, endişe ve kafa karışıklığı yorgunluğu takip eden diğer duygular.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, salgının can almaya devam ettiği ortamda ekonominin daha büyük tahribatlarla toplumun en önemli gündemi olmaya devam ettiğini aktardı.

Olumsuz duyguların oranı baskın

Üniversite öğrencilerinin ekonomiyi en önemli sorun olarak görme oranlarının toplum geneline kıyasla daha yüksek olduğunu söyleyen Gedik, “Duygu durumu açısından üniversite öğrencilerini toplum geneli ile karşılaştırdığımızda olumsuz duyguların onlar için daha baskın olduğunu tespit ettik. Üniversitelilerin yarısından daha fazlası yorgun, bıkkın ve endişeli hissediyor. Özetle, duygusal olarak bu kadar yıpranmış olmalarına, ekonomik endişelerine, salgının gidişatına dair umutsuzluklarına rağmen aşılarını yaptırmışlar, okula dönmeye hazırlanıyorlar” dedi.