Havası en kirli ilçe Aliağa

Temiz Hava Hakkı Platformu hava kirliliği ve sağlığa etkileri üzerine yeni bir çalışma yaptı. “Kara Rapor 2021: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri” başlıklı çalışmaya göre İzmir’de Aliağa liste başında yer aldı.

Geçen yıl Türkiye’deki 42 şehirde kanserojen olan ince partikül (PM2.5) seviyesi yeterli düzeyde ölçülemezken, yeterli veri alınabilen 72 ilin PM10 değerleri incelendiğinde 45 ilde hava kirliliğinin ulusal sınır değerlerini aştığı belirlendi.

Muş, Iğdır, İstanbul, Sinop, Malatya, Edirne, Tokat, Kayseri, Denizli, Düzce, Karabük, Ağrı ve Ankara’daki 15 istasyonda 2020 boyunca yapılan ölçümlerde “yüksek hava kirliliği” gözlenirken Türkiye’de sadece Bitlis ve Hakkâri’de hava kirliliği (PM10) DSÖ’nün kılavuz değerlerinin altında ölçüldü. İzmir’deki en kötü hava kalitesi Aliağa’da ölçüldü. DSÖ yıllık kılavuz değerlerinin iki katından fazla kirlilik tespit edilen ilçede, en önemli kirletici kaynaklar kömürlü termik santral, hurda metal işleyen demir-çelik fabrikaları ve haddehaneler, rafineri ve petrokimya tesisleri oldu.