Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kürt Sorunu?

Ülkemizde; ne yazık ki, öncelikler sıralamasında, devamlı olarak vahim hatalar yapılmaktadır. Ana sorunlar varken, çok tali sorunlar ön plana çıkarılmaktadır. Politik çıkarlar, ülke çıkarlarının önüne geçirilmektedir. Objektif analizler yapılmamaktadır.

1- Ülkemizde gerçek anlamda “Kürt Sorunu” yoktur. Konu tamamen istismar edilmektedir. Zira genel anlamda ne halkımız nezdinde ne d e yönetimler bazında bir ayrımcılık yoktur. İkinci sınıf vatandaşlık durumu, söz konusu değildir. Kaldı ki mevcut tabloya baktığımızda Kürt kökenli kesime daha büyük avantajlar sağlandığı görülecektir. Şöyle ki:

a) Milletvekili sayısına baktığımızda, (AKP, CHP, HDP olarak) nüfus oranına kıyasla, çok büyük bir çoğunluklarının olduğu görülecektir. (Gerçi bu milletvekillerinin belgelerine ciddi bir yararları yoktur. Çoğu, İstanbul ve Ankara’da ikamet etmektedir. Halktan kopukturlar. Aşiretlerin ve ağaların mensuplarıdırlar. Tek yaptıkları, konuları abartmak, mağduriyet edebiyatı yapmaktır. Mevcut; fakirlik, işsizlik, yoksulluk, hukuksuzluk vb. sıkıntılar, ülkemizin her tarafı için geçerlidir. Sadece bir bölgeye mahsus değildir.)

b) Kaldı ki; vergileri batıda oturanlar öder, yatırımların büyük bölümü Güneydoğu’ya yapılır. Bırakınız vergileri, su ve elektrik bedelleri bile ödenmez. Bu tahsil edilemeyen paraları da batıda ikamet edenler öder.

c) En fazla sosyal yardım bu bölgede yapılır. Kaçakçılıklara ve uyuşturucu ticaretine de bir türlü  (tam anlamı ile) “DUR” denmez.

d) İstanbul’daki zenginlerin yapısına bir bakalım. Çoğu Kürt kökenlidir. İnşaat sektörüne, ihalelere, perakende sektörüne vb. onlar hâkimdir.

e) Sendikaların, meslek odalarının, dernek ve vakıfların, sivil toplum örgütlerinin büyük çoğunluğunun yönetimi onların elindedir.

f) Ülkemizde çok sayıda Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başkan, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı vb. üst görevlere çok sayıda Kürt kökenli vatandaşımız gelmiştir.

Ve hiçbir Türk kökenli de bunu tenkid etmemiş, bu durumdan rahatsız olmamıştır. Çünkü biz bu kardeşlerimizi kendimizden farklı saymıyoruz.

2- Ülkemizin en önemli sorunu, “Kripto Ermeniler” sorunudur. Yani; Türk gibi görünen, aslında 1915 olaylarında (güya)  isim ve din değiştiren, ABD’nin içimize yolladığı, CIA Ajanı/Barış Gönüllüleri tarafından deşifre edilen, bugün çok önemli mevkilerde yer alan, Ermeni ideallerini ve Türk düşmanlığını sürdüren, hainlerdir.

-PKK bunların başında gelmektedir. Zira bu örgüt, Asala’nın devamıdır. ABD, Fransa, Almanya, İsrail ve Ermenistan’ın tetikçisidir. En büyük zararı Kürtlere vermiştir ve vermektedir. Binlerce Kürt’ü katletmiş, göçe mecbur bırakmış, evlatlarını çalmış, namuslarına tecavüz etmiş, yakıp yıkmıştır. Bölgenin kalkınmasına, yatırımlara, halkın refahının artmasına engel olmuştur. Tarıma ve hayvancılığa büyük zararlar vermiştir. Kaçakçılıkları ve uyuşturucu ticaretini yürütmüştür. Karabağ savaşında da Ermenistan’ın yanında savaşmışlardır.

-Üst düzey yöneticilerinin tümü Ermeni asıllıdır. (İmralı’daki bebek katili dahil.) Kürtçe de bilmezler. Kürtleri devamlı olarak aşağılarlar.   

-Hedefleri, 1915 tehciri sırasında günün imkânsızlıklarına rağmen Osmanlı Devleti’nin aldığı tedbirleri hiçe sayarak soygun amacıyla Ermenileri katleden Kürt aşiretlerini cezalandırmaktır. (Konu 1970’li yılların başında, Marsilya’da planlanmış ve icraata geçilmiştir.) Sonuçta da “Büyük Ermenistan” senaryosunu gerçekleştirmektir.

-HDP de bu ihanet senaryosunun bir parçasıdır. Kürt halkı umurunda değildir. Sadece istismar aracıdır. İmralı ve Kandil’den talimat almaktadırlar. (Bunu inkâr da etmemektedirler.) Hiçbir şekilde Kürtlerin temsilcisi olamazlar.

3- CHP’nin bu konuya öncelik vermesini hatalı buluyorum. Sn. Akşener’in beyanları daha gerçekçidir. (HDP muhatap alınmamalıdır.)

-Bazı TV kanallarının da son dönemde ırk ve mezhep konularına ağırlık vermesini de çok tehlikeli ve yanlış görüyorum. Türkiye’yi bölmek, zaafa uğratmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmemelerini hatırlatıyorum.

-Eğitim ve sağlıktaki başarısızlıklar; yurt, mülteciler, işsizlik, terör, kuraklık, ekonomik çöküntü, enflasyon vb. çok sayıda problem varken lütfen oyuna gelmeyelim. Türkiye düşmanlarının oyunlarına alet olmayalım.