Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

İzmir’de Aile Yanında Konaklama Araştırması

İzmir’in Üniversite Kenti olma potansiyelinin önemli ölçütlerinden biri, kent ölçeğinde, üniversite öğrencileri için 2021-2022 döneminde kamuoyunu en çok rahatsız eden sorun olan konaklama yetersizliğinin üstesinden gelme becerisidir. Bu konuda, Bornova ilçesinde yapılmış bir araştırmada, ilçe hanelerinin aile yanında konaklama potansiyeli belirlenmişti.

Çalışmada, üniversitelere yakın mahalleler dikkate alınmıştı. Bornova’daki 975 hane ile görüşülmüştü. 482’si kadın ve 493’ü erkek ile yapılan ankette;%83,9’ü 30-60 yaş aralığında, %83,1’i evli, dul ve boşanmış; % 63,4’ ev sahibi; %54,7’si bir ve iki çocuk yetiştirmiş; %33,7’si emekli; %73,5’i iyi eğitimli olan Bornovalıya ulaşılmıştı. Atatürk, EVKA 3, EVKA 4, Osman Gazi, Yeşilova, Zafer, Ergene, Erzene ve Kazımdirik mahallelerinde erişilen Bornovalıların, ortalama %95’in üstünde bir oranda Üniversite öğrencilerine evlerini açmaya hazır oldukları saptanmıştı. Bir yıl ve daha uzun süre yurtdışında bulunanların öğrenciye, aile yanında konaklama imkânı sağlamaya daha eğilimli ve istekli olduğu anlaşılıyordu.

Anketi cevaplayanların;

• Ortalama %97’si Türk öğrencilere aile yanında konaklama imkânı sağlamaya istekli olduğunu,

• %70’i konaklayacak öğrenci cinsiyetinin önemsiz olduğunu,

• Sadece %4,8’i, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, Malta, İngiltere, Amerika ve Kazakistan’dan gelen yabancı öğrencileri tercih edeceklerini,

• %75,1’i, öğrencilere barınma yanında gıda hizmeti de sunabileceklerini,

• 54 kişi, evlerinde konaklayacak öğrencilerden, yardıma ihtiyaç duyanlardan, hiç bir ücret almayabileceklerini,

• 40 kişi, aile yanında konaklama imkânı sağlama konusunda tecrübeli olduğunu,

• 434 kişi, evlerindeki bir ya da iki odayı yabancı öğrenci konaklaması için değerlendirebileceklerini belirtiyordu.

İzmir’deki yurt kapasitesinin talebi %8 oranında karşılayabildiği biliniyor.

Cambridge’i, Oxford’u, Harward’ı, Sorbon’u ve benzeri diğer dünya kentlerini Üniversite Kenti yapan hizmet alanlarından biri de Aile Yanında Konaklama ayrıcalığıdır.

Bu ve benzeri araştırmaların sayısı ve konusu çeşitlendirilerek arttırılmalıdır. Ancak buradan çıkan sonuç şudur:

1) İmkân sahibi İzmirliler, kentin Üniversite kenti olmasında isteklidir!

2) İzmirliler Aile Yanında Konaklama hizmeti vermeye eğilimli ve elverişlidir!

3) Bu hizmet, İzmir’de Bilim Ekonomisinin gelişimi için bulunmaz bir fırsattır!