Çeşme ve Dikili’deki o bölgeler için karar çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altunkum-Çiftlik ile Dikili ilçesindeki Adalar bölgeleri 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerindeki doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edilmesiyle ilgili kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çeşme’nin Altınkum-Çiftlik bölgesi için alınan kararda “İzmir ili, Çeşme ilçesinde yer alan, 38.Grup (Altınkum-Çiftlik Etabı) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle, mahkeme karan uyarınca yapılan düzeltmeler doğrultusunda, Bakanlık Makamının 27.08.2021 tarih ve E. 1618497 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-SürdürüIebiIir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete ‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur. İş hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur” ifadelerine yer verildi.

‘Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Dikili’deki Adalar etabının kesin korunacak hassas alan ilan edilişi ise şu cümlelerle duyuruldu:

“İzmir ili, Dikili İlçesinde yer alan, I.Grup (Adalar Etabı) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 29.07.2021 tarih ve E. 1409495 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-NitelikIi Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-SürdürüIebiIir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. ‘ ‘Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan” kısmının tescili ise, 21.05.2021 tarih ve 4008 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç. tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete ‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur. ” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur”