Enerji santrali, narenciye ürünlerine zarar veriyor

Adana’nın Karataş yolu üzerinde kurulu bulunan enerji santralinin filtresiz bacalarından çıkan tozların, narenciye ürününe zarar verdiği bilirkişi raporuyla da kanıtlandı.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ziraat Mühendisi Zeki Yıldırım ve Faruk Durmuş tarafından hazırlanan raporda Adana’da “Karataş yolu üzerinde bulunan filtresiz elektrik üretim tesislerinin narenciye bahçelerine nasıl zarar verdiği “ açıkça dile getiriliyor.

Adana’da yayınlanan Bölge Gazetesi’nde yer alan habere göre bilirkişilerin, fotoğraflarla kanıtlanan raporunda, bacalardan çıkan tozların çevreye verdiği ve vereceği zararlar da dile getirilerek yakıt bacalarından çıkan tozların dikili narenciye bahçesi üzerine geldiği verim ve kalite kaybına yol açabileceği belirtiliyor.

İşte o rapor:

Bölge Gazetesi konuyla ilgili bilirkişi raporunu ele geçirdi. Ziraat Mühendisi Zekeriyya Yıldırım ve Faruk Durmuş”un bilirkişi olarak hazırlayıp, fotoğraflarla kanıtladıkları ve imzaladıkları raporda aynen şöyle deniliyor:

“İlçemiz üreticilerinden Erdal Aslı”nın kullandığı Zaarlı mahallesi 13035 ada 1 parselde narenciye dikili olduğu parselin sınırında ve yakınında bulunan SBY Enerji şirketinin elektrik üretim tesisinden çıkan tozların narenciye ağaçlarına zarar verdiğini, ağaç ve verim kayıplara neden olduğu, kayıp ve zarar oranının tespit edilerek tarafıma bildirilmesi amacıyla verdiği 06.05.2021 tarih ve 1482741 kayıt sayılı dilekçesi gereği oluşabilecek üretici mağduriyetinin belirlenmesi için 07.05.2021 tarihinde gidilerek ilgili parselin kontrolü sonucu yapılan değerlendirmede ilgilinin gösterdiği ve tapu kadastro Genel Müdürlüğü”nün parsel sorgulama ekranından kontrolü yapılarak konumu ve yeri belirlenen 07.05 2021 tarihinde keyfi yapılan Zaar mahallesi 13035 ada 1 parselin yüzölçümünün 237.240.00 metre kare olduğu parselin 60000.00 metre karelik kısmında üç yaşında sırt üzeri Ardışık sistem mandalina ağaçları ve kalan 177.240.00 metre karelik kısmında ise üç yaşında sırt üzeri ardışık sistem limon ağaçları dikili olduğu görüldü.

İlgili parsel, Adana Karataş Karayolu”na en yakın 150 metre en uzak 600-700 metre mesafede olduğu görüldü. TBY Enerji Santrali bu parselin batısında ve parsele sınır konumda kalmaktadır. TBY Enerji Santrali”ne sınır olup ve santrale en uzak 500 ila 600 metre mesafededir. Enerji Santrali”nin parsellerin batısında olmasından dolayı özellikle güneyden ve batıdan esen rüzgarların etkisiyle enerji santralinin yaklaşık 30 metre yükseklikte olan yakıt bacasından çıkan tozların dikili narenciye bahçesi üzerine geldiği görüldü. Bahçe içerisinden rastgele seçilen ağaçlarda yapılan gözlemde bikilerin önemli ölçüde tozla kaplı olduğu, tozların bitkilerin yapraklarındaki stomlarını kaplayacak yoğunlukta olmasından dolayı fotosentez oluşumu etkisini azaltabileceği, vejetatif büyüme ile çiçek oluşumu ve meyve oluşumunda etkili olan polen tozlaşmalarını engelleyebileceği, meyve tutumunda azalmalara sebebiyet verebileceğinden yukarıda fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere oluşan meyvelerde de tutum aşamasında yanmalar yaptığı ve ciddi meyve dökümleri olduğu gözlemlenmiş. Oluşan meyvelerde ise kalite kayıpları olacağı saptanmıştır. Ayrıca yaprak üzerindeki toz miktarının fazla olmasından kaynaklı (stomlar üzerindeki tozların yoğunluğunun olmasından kaynaklı ) vejetasyon sürelerinde kısalmalar olacak, bitkilerin gelişiminde gerileme ve verim kayıpları oluşturacaktır. Verim kaybının ne kadar olduğunun belirlenebilmesi için hasat zamanında elde edilen ürünle bölge genelindeki benzer yaş ve cinsteki narenciye ürünlerinin verim ortalamaları kıyaslandığında zarar miktarı ve zarar oranı net belirlenebileceği kanaatine varılmıştır.

İş bu rapor, tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır..”

Zekeriya Yıldırım (Ziraat Mühendisi) Faruk Durmuş (Ziraat Mühendisi)

Enerji santralinin filtresiz bacalarından çıkan tozlar, narenciyenin yanında karpuzları da etkisi altına almış ve bir üretici, karpuzun üzerindeki tozları kullanarak parmaklarıyla ZULÜM yazmıştı.