‘Doktorlar köle gibi çalışmaya zorlanıyor’

MHRS randevu sisteminde doktorların muayene süreleri 5 dakikada bire düşürülmesine Denizli Tabip Odası tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, bu sistemin kölelik düzeni olduğu vurgulandı.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül tarihi itibariyle devlet hastanelerinde sağlık idarecileri tarafından hasta poliklinik randevuları MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde düzenledi.

Yapılan düzenleme sonrasında doktorların günde 90 hastaya bakma yolu açılmış oldu. Yaşanan bu değişimin ardından Denizli Tabip Odası, yazılı bir açıklamayla düzenlemeye tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca tüm sağlık çalışanları her zamankinden fazla yorulmuş, tükenme noktasına gelmiştir. Her anlamda yıpratıcı bu sürecin sağlık çalışanları tarafından daha fazla tolere edilebilmesi mümkün değildir. Çalışma saatlerinin azaltılarak 6 saate indirilmesi, gerekmekteyken; hasta poliklinik randevuları MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde açılması talimatı verilerek günlük poliklinik sayılarının yaklaşık 90 hastaya bakılacak şekilde planlandığı tespit edilmiştir” denildi.

‘Sağlıkta şiddet körüklenecek’

Dünya Sağlık Örgütü’nün uygun bir hasta muayenesi için gereken sürenin en az 15-20 dakika olmasını tavsiye ettiği hatırlatılan açıklamada, “Dikkate alınması gereken bir diğer husus ise poliklinik hasta sayısının 90’lara çıkarılması ile hastane gibi kapalı ortamlarda Covid-19, mevsimsel girip gibi hastalıklar için temas ve bulaş riskini artırmasıdır ve halk sağlığı açısından tehlike arz etmektedir. Bu uygulamayla birlikte doğabilecek aksamalar hasta hekim arası barışı bozacak dolayısıyla sağlıkta şiddeti daha da körükleyecektir. Bu olumsuz düzenlemeler hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının çalışma şevkini iyice kırmaktadır. Pandemi yorgunluğunun üzerine binen kötü çalışma koşulları, emeğe karşılık gelmeyen ücretler, hekimlerde değersizleştirilme algısını pekiştirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Hekimlerin kölelik düzenine zorlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Emekli olan hekimler de geçinemedikleri için çoğunlukla emeklilik sonrası çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu kez de bir ceza gibi emekli maaşlarında ciddi kesintiler yapılmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık öğrencileri asistanlar tüm bu karanlık tablonun farkında olarak giderek umutsuzluğa sürüklenmektedir. Bu genç hekim adayları ve hekimler arasında intiharlar giderek artmaktadır. Yeni mezun birçok hekim de yurtdışında çalışma arayışındadır. Toplum sağlığı açısından bir bütünün unsurları olan hekimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının fiziki ve ruhsal sağlığının korunması çok önemlidir. Yetkililerden toplum ve insan sağlığını göz ardı eden MHRS popülist düzenlemesinden bir an önce vazgeçmelerini, emeğe karşılık gelen hak edişlerin verilmesini talep ediyoruz.”