7326 sayılı yapılandırma kanunu nedir?

7326 sayılı yapılandırma kanunu, halk arasında vergi yapılandırma veya borç yapılandırma isimleriyle de biliniyor.

Vatandaşların kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amacıyla çıkarılan 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile borçlar taksitler halinde ödenebiliyor. Aynı zamanda peşin ödemelerde de ekstra bir indirim uygulanıyor. Peki, Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor, hangi borçları kapsıyor? İşte, ayrıntılar…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Vergi borcu yapılandırma olarak da bilinen 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında olan yapılandırma başvuruları, 30 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor.

YAPILANDIRMA KANUNU HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılandırma kanunu kapsamında olan borçların 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olması gerekiyor. Bununla birlikte,

İşsizlik sigortası primleri,
Genel Sağlık Sigortası primleri,
Sigorta primleri,
İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
30.04.2021’den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Başvurular 30 Eylül 2021 tarihine kadar, e-sigorta yoluyla internet üzerinden yapılabilecek. Bununla birlikte, dileyen vatandaşlar, şahsen ya da  posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye,

İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye,

Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.

Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye,

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçlarını e-Devlet üzerinden veya bağlı olduğu SGİM/SGM’ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.

Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.