“Covid-19 etkisinde Türkiye’de eğitim” raporu açıklandı

TÜSİAD ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle hazırlanan ‘’Covid-19 Etkisinde Türkiye’de Eğitim’’ başlıklı rapor açıklandı.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Tüm çocukların erişimi sağlanamaması halinde fırsat eşitsizliğinin artması, uçurumların açılması kaçınılmaz hale geliyor’’ dedi. 

Rapordaki bazı bulgular şu şekilde: 

– İstanbul’da derin yoksulluk yaşayan hanelerle yapılan bir araştırma çocukların yüzde 11.3’ünün yeni dönemde okula devam etmeyeceğini öngörüyor.

– Türkiye’de yaklaşık 160 bin öğrencinin okulu terk etme riski bulunuyor. 

– Farklı sosyoekonomik dilimde yer alan öğrenciler arasında salgın öncesinde iki yıllık eğitime eşdeğer olan farkın salgın nedeniyle yüzde 9 oranında artabileceği öngörülüyor

– Bu süreçte hanedeki materyal yetersizlikler sebebiyle uzaktan eğitimi etkin izleyemeyen öğrencilerin, her iki sınav döneminde de diğer yıllara göre daha çok etkilenmiş oldukları söylenebilir.

–  Suriyeli öğrenciler, salgın döneminde ekonomik zorluklarla ve eğitime erişimde önemli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

– 4-17 yaş grubunda çocukların gelecekteki potansiyel kazançları yıllık yüzde 5 azalabilir

– Okul çağındaki 100 sığınmacı çocuktan 487’si okulu bırakmak zorunda kaldı

– Salgın sürecinin okul terkini artıracağı düşünülüyor. Eğitime erişemeyen ve yoksul çocukların okul terki riski daha yüksek

– İstanbul’da derin yoksulluk çeken ailelerdeki öğrencilerin yüzde 11.3 okula devam etmeyecek.

– Eğitimi bırakmak zorunda kalan ve çalıştırılan çocukların sayısında önemli bir artış bekleniyor.

– Okul ortamından fiziksel olarak uzaklaşılmasıyla sınıf içi sosyal öğrenme ve iletişime dayalı akran etkileşimi kayboldu. 

Yüz yüze eğitime ara verilmesinin oluşturduğu riskler: 

– Okul terki

– Öğrenme kaybı 

– Çocuğun iyi olmama hali

Tüm dünyada okuldan kopma riski altında olan öğrenci sayısı: 

Ortaöğretimde: 4.5 milyon

İlköğretimde: 6.5 milyon

Okulöncesinde: 5 milyon