‘Hekimlerin yüzde 81’i tükenmişlik sendromu yaşıyor’

İzmir Tabip Odası özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sorunlarına dair hazırladığı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Özel sağlık çalışanlarının yüzde 82’sinin tükenmişlik sendromu yaşadığını ve yüzde 45’inin de ruh sağlığının bozulduğunu açıklayan İzmir Tabip Odası, sayısı 50 bine yaklaşan sağlıkçının hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, özel sektörde çalışan sağlıkçılara yönelik gerçekleştirilen anket sonuçlarını basın toplantısı ile paylaştı.

Çamlı, “Binlerce yeni mezun hekim ve genç uzman ucuz işgücü olarak bu sektörde istihdam edilmektedirler. Özel sağlık sektöründe çalışan hekimler mesleklerini yürütürken yoğun iş yükü, uzayan çalışma süreleri, iş, istihdam, gelir ve sosyal güvencesizlik ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Pandemi sürecinde özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin var olan sorunları artış gösterdi. Salgının başlangıcında birçok özel sağlık kuruluşu, hasta sayılarında düşme ve ciro kaybını ileri sürülerek sağlık çalışanlarını ya ücretsiz izne çıkardı, ya da daha düşük ücretlerle çalıştırdı. Bu kuruluşlarda çalışan sağlık çalışanlarının iş yükü belirgin artış göstermiştir. Hekimlerin neredeyse haftanın yedi gününde, gece gündüz ya da hafta sonu, resmi tatil demeden sürekli çalışmaya zorlandıkları görülmektedir. Özel kuruluşlardaki bu arkadaşlarımızın tuvalet ihtiyacının bile mesai dışı saatlerde giderilmesinin isteneceği bir ortam yaratılmıştır. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler ve sağlıkçılardan ankete katılanların yüzde 81’i tükenmişlik hissi yaşadığını belirtirken, yüzde 45’i ise ruh sağlığının tedavi gerektirecek düzeyde kötü olduğunu belirtmiştir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim arkadaşlarımızın haklarına sahip çıkma ve sorunlarının çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Loading