Tıbbi cihaz sektöründen mesaj var: ‘Ödemeleri yapın’

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, bugün Ankara'da basın açıklaması düzenledi.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, sektörün kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinden 19 aydır ödenmeyen vadesi geçmiş 6 milyar TL alacağı bulunduğunu belirtti.

Basın açıklamasında, “Sektörümüz mensupları devletine güvenmiş, malzeme vermiş, hizmet üretmiş ve sözleşme yapmış, bununla da yetinmemiş almadığı fatura bedeli karşılığı, tüm vergilerini de devletine ödemiştir. Böyle bir ticaret dünyanın neresinde vardır?” diyerek, 6 milyar TL’nin devletin ödeyemeyeceği bir tutar olmadığını ifade etti.

Demir, “Hangi makul gerekçe ile ödeme yapılmamaktadır?” Bu duyarsız davranış ve tasarrufla sektörümüz çaresiz bırakılmış, ilki 2018, ikincisi 2020 olmak üzere iki defa ortalama %27-25 dayatma feragate zorlanmış ve maalesef bunda da kamu otoritesi muvaffak olmuştur. Şirketini kaybetmek istemeyen ve “bir daha ödemelerde aksama olmayacak. Sözü veren kamu otoritesinin sözüne güvenerek alacaklarının bir kısmından vazgeçmek zorunda kalmıştır” dedi.