Hibrit çalışma modeli hayatımıza giriyor

TÜGİAD Ege Şubesi, Bilgilendirme Toplantıları kapsamında, Dijital Dönüşüm’ün Yol Haritası toplantısını çevrimiçi olarak düzenledi.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, pandemi yasaklarının olmadığı bir dönemde dijital dönüşümün yol haritasını çevrimiçi yapmayı uygun gördüklerini söyledi. Dijitalleşmenin pandemi ile beraber hayatımıza fazlasıyla hızlı girdiğini ifade eden Durmuş, “Bugün 365 Bilişim Danışmanlık Kurucusu Cenk Şaşmaztin ve DUKASIM Kurucu Ortağı aynı zamanda TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Halil Duran’dan “Dijital Dönüşümün Yol Haritası”nı dinlemek ve üyelerimize kendi yol haritalarını çıkarmada destek olmak istedik” diye konuştu.

365 Bilişim Danışmanlık Kurucusu Cenk Şaşmaztin pandemi ile beraber daha çok hayatımıza giren uzaktan çalışmanın artık kalıcı hale gelmeye başladığını ifade etti. Bir çok küresel firmanın dijitalleşme ile ‘hibrit‘ dediğimiz ‘yarı uzaktan-yarı ofis’ çalışma sistemine geçtiğini vurgulayan Şaşmaztin, “Dijital dönüşüm bu sebeple büyümek, gelişmek ve atılım yapmak isteyen her firmanın gündemine girmek durumunda. Dijital güvenlik de bu noktada şirketler için eskisinden daha çok önemli hale geldi. Pandemi ile bir anda kendilerini uzaktan çalışma içinde bulan firmaların bu konuda zaaflar gösterdiklerini de duyuyoruz” diye konuştu.

DUKASIM Kurucu Ortağı ve TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Halil Duran ise dijital dönüşüm fikrinin kurumlarda yönetim kademesinde değerlendirerek tepeden aşağıya doğru yürütülmesi gereken son derece ciddi bir operasyon olduğunu ifade etti. Ekseriyetle dijitalleşmeyi ve uzaktan çalışmayı çok basite indirgendiğini söyleyen Duran, “Uzaktan çalışmada bazı riskler var, farkındalık  eğitimleri, ISO standartları var. Yönetimler tüm bunlara dikkat ederek bir planlama ile beraber dijitalleşmeye yönelmeli” dedi.