Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Millet İttifakına öneriler…

İktidar ve küçük ortağı, aksini iddia etse de seçimlerin 2023 yılından önce yapılması ihtimali, git gide güçlenmektedir. Zira; (ne yazık ki) ülkemizin durumu, yönetilmez hale gelmiştir. Her şey (ekonomi, eğitim, iç ve dış politika, yargı, sosyal yapı, vs vs )perişan edilmiştir. Yandaş medyanın yalanları, iktidar mensuplarının cilalı nutukları, baskılar, tehditler, yasaklamalar, gerçekleri gizlemeye yetmemektedir.

Bu ortamda; Millet İttifakı üyelerinin (CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin), en kısa süre içinde gerekli gördükleri konularda, çok geniş katılımlı çalıştaylar da yaparak; iktidar olduklarında yapacakları icraatları tespit etmelerinin ve anlaşılır bir lisanla geniş halk kitlelerine aktarmalarının, gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu arada; Sayın Babacan’ın ve Sayın Davutoğlu’nun da, Millet İttifakı ile işbirliği yapacaklarına inanıyorum.

Meselâ;

1- Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin inceleneceği, demokrasimize, yargıya, TBMM yetkilerine vb darbe vuranların iptal edileceği, bütçe, kanun yapma, önemli görevlere tayin etme vb yetkilerin tekrar TBMM’ne iade edileceği belirtilmelidir.

2- Lüks, israf ve saltanat konularında, neler yapılacaktır? Sarayların, VİP uçak ve helikopterlerin, sayısız makam aracının, koruma ordusunun, sayısız saray danışmanının, birçok yerden maaş alan yandaşların (yönetim kurulu üyelerinin, murakıpların, kayyumların) durumu ne olacaktır? Hemen “Kimse, birden fazla yerden ücret alamaz” ve “Yönetim kurulu ve murakıp ücretleri, asgari ücretin iki katını geçemez” kuralı getirilecek midir?

3- Sayıştay’ın görevini tam anlamı ile yapması sağlanacak mıdır? Hesap Uzmanları Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu, Gelirler Kontrolörlüğü tekrar ihdas dilecek midir? Bunlara tüm KİT’leri, kamu kuruluşlarını, vakıf ve dernekleri, belediye şirketlerini tetkik yetkisi verilecek midir? Yüksek Denetleme Kurulu daha güçlü, etkili ve tarafsız hale getirilecek midir?

4- Diyanet Vakfı, cemaatler, tüm vakıf ve dernekler, Kur’an kursları, camiler ciddi biçimde denetlenebilecek midir? Tümü devlet kontrolü altında alınacak mıdır? Devamlı toplanan yardımlar incelenecek midir? “Nereden buldun kanunu” ve “Siyasi Etik Yasası” gerçekleştirilecek midir? “Müteahhitlik Kanunu” çıkarılacak mıdır?

5- Bugüne kadar toplanan yardımların akıbeti araştırılacak mıdır? Örtülü ödenek harcamaları, yurt dışına ve yandaş dernek / vakıf ve cemaatlere aktarılan gayrimenkullerin ve diğer kamu kaynaklarının hesabı sorulacak mıdır?

6- Merkez Bankası’nın, rektörlerin, YÖK Başkanı’nın, TRT’nin RTÜK’ün, Anadolu Ajansı’nın, Basın İlan Kurumu’nun, TMSF’nin, TÜİK’in, Yüksek İhale Kurumu’nun, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Yüksek Hakimler Kurulu’nun tüm üyelerinin (iktidar ve muhalefete eşit kontenjanlar verilerek ve 2/3 çoğunluk aranarak) TBMM tarafından seçilmesi sağlanacak mıdır? THK, Kızılay, Yeşilay, SHÇEK gibi kurumlar TBMM kontrolüne sokulacak mıdır?

7- DPT yeniden kurulacak mıdır?

8- Kamu kaynakları ile beslenen, yandaş medya, yap – işlet soygunları, ihale yolsuzlukları, ülkeyi felaketlere sürükleyen HES’ler, maden ocakları, taş ve kömür ocakları, imtihansız olarak istihdam edilen yandaşlar, peşkeş çekilen kamu fabrikaları ve malları, zirve yapan rüşvet, torpil, yolsuzluk, kumar, yeşil katliamları, kadına şiddet, tecavüzler, sapıklıklar, uyuşturucu, kayırma, mafya ile ilişkiler, imar rantları, araç saltanatı, israf, liyakatsiz danışmanlar, gemi azıya almış misyonerlik ve Yehova Şahitleri hakkında neler yapılacaktır?

9- Liyakat Sistemini yeniden nasıl devreye sokacaksınız?

10- Mülteciler konusunda, neler yapacaksınız?

11- Yüksek teknolojiyi hakim kılmak, tarım, eğitim, ekonomi, istihdam, üniversite, vergi, bütçe, borç yönetimi, çevre, enerji, ormancılık, su yönetimi, madencilik, kriz yönetimi, yargı, afet yönetimi, iç ve dış politika vb konularda kısa/orta ve uzun vadeli planlarınız olacak mıdır? Fikir, ifade, teşebbüs ve inanç hürriyetleri, can ve mal güvenliği, tam anlamı ile gerçek demokrasi ve hukuk düzeni nasıl sağlanacaktır? Ülkedeki bölünmüşlük nasıl tamir edilecektir? Terörün kökü nasıl kazılacaktır?

Millet İttifakının, sayın genel başkanları; size başarılar diliyorum. Zaman çok hızlı akmaktadır. Lütfen gecikmeyin…