EGSD Başkanı Ertuğrul: ‘Yeşil Mutabakat ana gündemimiz olmalı’

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Avrupa Birliği’nin açıkladığı, iklim politikası ve ekonomik dönüşüm programı olarak oluşturduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sektörün ana gündemi olması gerektiğini ifade etti.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

AB Yeşil Mutabakatı’nın ilan edildiği tarihten itibaren uluslararası ticaretin önde gelen aktörlerinin de benzer hedefler belirlemeye başladığına dikkat çeken EGSD Başkanı Ertuğrul, “Tekstil ve Hazır Giyim sektörümüzün sorumluluğu üstlenerek yapacağı iyileştirmeler önemli etkiler yaratacaktır” dedi.

“Yeşil fabrikalar artıyor”

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, AB Yeşil Mutabakatı’na dikkat çekti. Tüm sektörlerin AB Yeşil Mutabakatı’na hazırlanması gerektiğini ifade eden Ertuğrul, “Tekstil ve hazır giyim sektörü de bu çalışmalara başladı. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında açıklanan Yeşil Paket taslağında 2030 yılında enerjinin yüzde 40’ının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedefi belirlenmiştir. Dernek üyelerimizden fosil yakıt kullanımını minimuma indirerek güneş enerji panelleri ile enerji üretmeye başlayanların ve yeşil fabrikaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu yönde yatırımların artmakta olduğunu gözlemliyoruz ” dedi. 

“Lider Markalar önderlik ediyor“

Bu süreçte COVID-19 salgını ile birlikte sürdürülebilirlik algısının her sektörde yaygınlaştığını söyleyen Ertuğrul, “TC. Ticaret Bakanlığı’nın, atılacak adımları belirlemek üzere  hazırladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Resmi Gazete’de yayımlandı.  Eylem Planı ile AB başta olmak üzere dünya ekonomisinde meydana gelmekte olan dönüşüm politikaları ile uyumlu, yeşil yatırımları teşvik eden, küresel değer zincirlerinin dönüşümüne katkı sağlayacak ve bu suretle katma değerli üretimi de destekleyecek bir yol haritası çıkarılıyor. Lider markalar sürdürülebilirlik politikalarını benimsemede önderlik rolünü üstleniyor. Bu konudaki tüketici bilinci ise hızla yaygınlaşıyor” dedi.  

“Sürdürülebilir ve yeşil üretime geçilmeli”

Avrupa Birliği’nin değişim sürecine girmesinin Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatını da doğrudan etkileyeceğini hatırlatan EGSD Başkanı Ertuğrul, “Yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişin, kamu otoriteleri, tüketiciler ve STK’ların yakın işbirliği içinde yürütülmesi gerekiyor. Eylem Planı’nda su tüketiminin fazla olduğu tekstil sektöründe temiz üretim mevzuatı güncellenecek, deri sektörü için de temiz üretim mevzuatı oluşturulacağı belirtiliyor. İşletmelerimiz ve tedarikçilerimiz çevre dostu hammadde kullanımı, atıkların azaltılması, geri dönüştürülmüş ürünlerin kullanımının artması ile döngüsel ekonomi sürecine adapte olma yolunda ilerliyor.  Tüm bu konularda STK’lar önemli görevler üstleniyor” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı çalışmaları kapsamında kurulan Sürdürülebilirlik komitesine Derneklerinin de davet edildiğini ve bu çerçevede kent genelinde faaliyetler planlamak üzere çalışmalar başlatıldığını anlatan Ertuğrul, Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerini oluşturan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Avrupa Birliği’nin topyekûn bir değişim sürecine girmesi nedeniyle doğrudan etkileneceğini söyledi.

“Firmalar adımlarını hızlandırmalı”

Ertuğrul, sözlerini şöyle tamamladı:

“11 Mart 2020 tarihinde açıklanan AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı içerisinde sürdürülebilir ürün politika çerçevesi belirlenmiş olup bu kapsamda sürdürülebilir ürün tasarımı, üretim sürecinde döngüsellik politikası gibi alt başlıklar belirlendi. Döngüsel ekonomi eylem planı dahilinde öncelikli sektörler arasında tekstil ve hazır giyim sektörü de yer alıyor. Aynı zamanda, öncelikli sektörlerde yeni mevzuatların hazırlanması veya mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ile bu alandaki dönüşümü destekleyecek ekosistemin yaratılması gerektiği de ortada. Bu süreçte firmalarımız da temiz enerji kullanımı, karbon ayak izini küçülten, sürdürülebilir ve döngüsel üretime yönelik adımlarını hızlandırmalı ”dedi.