İYİ Partili Çıray: ‘Belek’teki yangın üssünü otel alanına çevirdiniz mi?’

İYİ Partili Aytun Çıray, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Antalya Belek’teki orman yangın üssünü otel alanına dönüştürdüğünü belirterek önerge verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Antalya Belek bölgesi ve yakın çevresindeki orman yangınlarına müdahale amaçlı kullanılmak üzere planlanan orman yangın üssünü otel alanına dönüştürdüğünün ortaya çıktığını ifade ederek, soru önergesi verdi.

Konunun İYİ Parti Turizm Politikaları Başkanlığı tarafından araştırılarak ortaya çıkarıldığını belirten Çıray, Antalya ili Serik ilçesi Belek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 145 ada 23, 24 ve 42 parsel numaralı “Orman” vasıflı kamu taşınmazlarının “Orman yangın üssü, kamping alanı, günübirlik alan ve spor alanı” olarak planlı olmasına ve kamuya açık alan ile yangın üssü olarak kamu yararına kullanılması gerekirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından plan değişikliğine gidilerek bu alanların daraltıldığını ve 250 dönümlük alanda iki adet otel alanı oluşturulduğunu söyledi. Gazete Duvar’da yer alan habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergesinde, “Kamping, Günübirlik Alan, Spor Alanı ve Orman Yangın Üssü plan kullanım kararını değiştiren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 16.01.2020 tarih ve 2020/ 01-02 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca 28.01.2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylarken, söz konusu alanda yangın çıkmayacağının garantisi neydi? 380 bin metrekarelik bu alanın rant alanına çevrilmesindeki amacınız neydi?” ifadelerini kullanan Çıray şu soruların yanıtını istedi:

“Ülkemiz genelinde yaşanmakta olan orman yangınları milletimizin ciğerlerini yakıyor. Siz ise Orman Yangın Üslerini dahi otel alanına dönüştürmeye çalışıyorsunuz. İşte ormanlarımızı yakan bu zihniyettir. Bu yangınların vicdani belki de hukuki sorumlusu olmaktan hiç çekinmiyor musunuz?”

ÇIRAY SÜRECİ MADDELERLE AÇIKLADI

İYİ Partili Çıray, İYİ Parti Turizm Başkanlığı’nın yaptığı çalışmanın detaylarını ise şu altı maddede özetledi:

  • Bahse konu alana ilişkin olarak onaylanan bir önceki planlarda yaklaşık olarak 30 dönümlük bir yüz ölçüme sahip olan alan “spor alanı” olarak planlanmış olmasına rağmen yeni onaylanan plan değişikliği ile spor alanı kullanım kararı tamamen ortadan kaldırılmıştır.
  • Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 145 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alanda planlanan ve bölge için vazgeçilmez bir nitelik taşıyan “orman yangın üssü” kullanım kararı getirilen alanın yarısından fazlasının kullanım kararı yeni onaylanan plan ile “turizm tesis alanı” kullanımına dönüştürülmüş ve 145 dönümlük orman yangın üssünün yüz ölçümü 60 dönüme düşürülmüştür.
  • Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 115 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alanda planlanan “kamping tesis alanı” kullanım kararı, yeni onaylanan plan değişikliği ile tamamen ortadan kaldırılmış ve yine “turizm tesis alanı” plan kullanım kararı getirilmiştir.
  • Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 90 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alana “günübirlik tesis alanı” kullanım kararı getirilmiş olmasına rağmen, bu alanın da 1/3 büyüklüğündeki bir bölümü günübirlik tesis alanı kullanımından “otel alanı” kullanımına dönüştürülmüştür.
  • Belek turizm merkezinin sahil kesiminin nerdeyse tamamı (50 adet 5 yıldızlı ve 75.000 yatak kapasiteli) konaklama amaçlı turizm tesis alanı olarak planlandığı için, bir önceki planlarda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla “kamping ve günübirlik alan” ile yangın durumunda kullanılmak üzere “orman yangın üssü” plan kullanım kararlarına yer verilmiş olmasına rağmen, yeni onaylanan plan değişikliği ile bu donatı alanlarının aleyhine olmak üzere her biri ortalama 125 dönüm olan 2 (iki) adet konaklama tesisine yer verilmiştir.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.01.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, mevzuat gereği askı işlemleri gerçekleştirilmek üzere Serik Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir. Serik Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iletilen plan değişikliğini 07.02.2020 tarihinden itibaren askıya çıkarmak suretiyle ilan etmiş olup; mevzuat gereği 1 (bir) aylık askı süresi 09.03.2020 tarihinde sona ermiştir. Askı aşamasında Serik Belediye Başkanlığı başta olmak üzere plana yapılan itirazların bakanlık tarafından reddedilmesi üzerine dava açılmış olup dava halen devam etmektedir.