Çevreyi korumak… (2)

i) Çiğli Gençlik Parkı, Karşıyaka Mavişehir’den başlayarak Sasalı Kuş Cenneti’nde bitecek şekilde, Türkiye haritası şeklinde demir ağlarla örülmüş ve her bir durağı bir şehrin özgün bir simgesi ile yer aldığı bir mini Türkiye olacak şekilde daimi bir fuar ve ticaret merkezi olarak düşünülmüştü. Ancak büyüyen ağaçların altında hayvan barınakları yapılmış ve hayvanat bahçesi olarak kullanılması ve diğer alanların atıl bırakılması kaynak israfına sebep olmuştur.

j) Gaziemir Gençlik Parkı, 1,822,000 metre karelik alan hayvanat bahçesi olarak projelendirilmiş, amacı doğrultusunda gezinti yolları ve ağaçlandırılması yapılmıştı. Ancak bu alan atıl bırakılmış, hayvanat bahçesinin Çiğli Gençlik Parkı’na yapılması kaynak ve zaman israfına sebep olmuştur. Çiğli Gençlik Parkı, İzmir vizyonuna uygun olarak demir ağlarla örülerek mini trenler ile mini Türkiye projesi, ülkemizin her şehrinde üretilen mal ve hizmetlerin yanında kültürel zenginliğimizin bir yansıması olarak sürekli sergi alanı olmasını önlemiştir.

k) Bayraklı Salhane bölgesinde yapılan sahil düzenlemesi ve mezbahaların kent dışına taşınması bölgenin çehresini değiştirmiştir.

l) Buca eski çöp döküm alanı ıslah edilerek bir fidanlığa dönüştürülen ülkemizin ilk uygulamasıdır. Buca Gediz Fidanlığı ve Güzelbahçe Fidanlığı üretim açısından belediye fidan ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak yapısı ile tasarruf sağlamıştır.

m) Türk Kurultayı kapsamında Buca’da kurulan “Ötüken Ormanı” içinde barındırdığı tesisler ile bölgeyi bir cazibe merkezine çevirmiştir.

n) İzmir’i gecekondu istilasından kurtaran Ege-Kent ve Evka proje alanları, yeşil ile donatıldığı gibi yeşil kuşak çalışması gerçekleştirilmiştir.

o) İzmir Körfezi’nin tüm sahilleri, Güzelbahçe, Narlıdere, İnciraltı, Mustafa Kemal Sahil Yolu, Kordon, Bayraklı, Karşıyaka, Bostanlı sahil dolgu ve düzenlemeleri yeşil İzmir hedefine ulaşmanın mihenk taşı olmuştur.

p) İlçe belediyeleri ve büyükşehir tarafından çok sayıda park yapılmıştır.

5- Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi

Çiğli Atık Su arıtma Tesisi, İzmir Körfezi’nin atık su kirliliğinden kurtulması amacı ile Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilmiştir. İzmir Körfezi boyunca inşa edilen ana kuşaklama kanalı ve buna bağlı kolektörler aracılığıyla toplanan atık su Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli Pompa istasyonlarından pompalanarak Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletilmektedir. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, eski Gediz Deltası üzerinde Çiğli Askeri Havaalanı güneyindeki bölgede bulunmakta olup, 300.000 metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. Arıtma prosesi, biyolojik olarak fosfor ve azot gideren ve daha kaliteli çıkış suyu elde edilebilen “ileri biyolojik arıtma” yöntemine göre tasarımlanmış, ortalama kapasitesi 604.800 metre küp/gün’dür. Ancak bu tesis son yirmi yıldır tam kapasite ile çalıştırılmış olsaydı bugün körfezin her noktasından denize giriliyor olması gerekirdi.

a) Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin kuruluş amaçlarından bir tanesi Menemen ovasının sulanması olmasına rağmen süreç enerji tasarrufu amaçlı olarak işletildiği için bu hedefe ulaşılamamıştır. Çiğli Atık Su Tesisi için öngörülen çamur çürütme ve kurutma tesisinin 2000 yılında yapılması gerekirken 2012 Ocak ayında bitirilmesi ve 2013’te işletmeye alınması geçen her yıl için 5,259 ton kurutulmuş arıtma çamuru ve 5,533,176 metre küp biyogaz elde edilmeyerek körfeze verilmesi İzmir için büyük bir kayıptır.

b) Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi projesinde öngörülen Plazma Teknolojisi güvenli ve en önemlisi, tamamen çevre dostu bir yöntem kullanarak atıkların bertaraf edilmesi, geri kazanılması ve enerji üretilmesini mümkün kılmayı hedeflemektedir. Bu tesis yapılmış olsaydı. Atık türleri ayrıştırılmış veya karışık katı, sıvı veya gaz her türlü atığın bertaraf edilmesi düşünülmüştü. Planlandığı gibi 2000 yılında yapılmış olsaydı aradan geçen 20 yılda aşağıdaki faydalar sağlanacaktı.

c) Ana soğutucudan gelen buhar bir türbine verilerek elektrik elde edilir. Üretilen elektriğin bir kısmı tesis için kullanılır. SG, kombine bir gaz/buhar çevrim türbinine girer. Türbinden çıkan sintine (çürük buhar) sıcaklığı 1500 derece civarındadır. Daha düşün sıcaklıklardaki buhar yoğunlaştırılarak temizlik suyu olarak kullanılır. Yaklaşık bir hesapla, iyi tasarlanmış bir tesis, çöpün nem oranına bağlı olmakla birlikte çöpün tonu başına 0.1 MW elektrik enerjisi üretebilir. Ayrıca tesisin çevresinde bulunan sanayi ve konutların ısıtılması için gerekli sıcak su ısınma ve kullanma suyu olarak kullanılması sağlanacaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma katı atıkların bertaraf edilmesi için acilen rüzgâr ve güneş enerji üretim tesisleri kurarak elde edilen enerji ile tesisleri tam kapasite ile çalıştırması mümkündür. İzmir Körfezi’nin Marmara Denizi’nin akıbetine ulaşmaması için Mavi Körfez Yeşil İzmir vizyonu için tüm kaynakların seferber edilmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Not: Ne yazık ki AKP döneminde tam anlamı ile yeşil katliamı yaşanmaktadır. Çevre kirliliği de artan tempoda devam etmektedir. Halkımızın önemli bir bölümü de sorumsuzca (havayı, sularımızı, ormanlarımızı, piknik alanlarını vb.) her yeri kirletmektedir. Orman yangınları da yüreğimizi yakmaktadır.