Enerjide çarpılmaya devam…

Tank, MKEK derken aradan bir karar da TEİAŞ için çıktı… Hamdolsun ki elektriğin iletimini de ele aldı hükümet! Resmi Gazete’de 3 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamuda olan TEİAŞ, yani Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi de özelleştirme kapsamına alınmış bulunuyor… Kurum, 2022 yılı sonuna kadar özelleştirmeye hazırlığını tamamlayacak… Anlaşılan o ki üretimin ve dağıtımın özelleştirilmesi ile başlayan süreçten epeyce memnun ki yönetenler, iletimi de özelleştirmeye karar verdiler!

Bu kararın özeti; vatandaşın elektrikte çarpılma hızının daha da artacağı… Neden mi?

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) üretim ve dağıtımın özelleştirilmesi sonrası memleketin durumu ile ilgili tespitleri var…

Şöyle ki:

Elektrik dağıtım bölgelerinde, varlıkların daha verimli işletileceği, maliyetlerin ve kayıp-kaçağın düşürüleceği, arz güvenliğinin sağlanacağı ve kalitenin artacağı iddiası EMO’ya göre tam tersi işledi… Çünkü özelleştirmeler sonucunda pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilerin olduğu bir tablo ortaya çıktı…

Son 20 yılda özelleştirilen elektrik üretim ve dağıtım sektörü geldiği noktada borç batağında…  Şirketlerin kredi borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi nedeniyle enerji fiyatlarına zam üstüne zam yapılmakta, artışlar nedeniyle tüketicinin sırtındaki yük her geçen gün ağırlaşmakta…

1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yapılan yüzde 15’lik son zamla, asgari ücretle geçinen dört kişilik bir ailenin elektrik faturası aylık gelirlerinin yüzde 7-8’i düzeyine yükselmiş durumda…

Ve de sektörün içinde bulunduğu tablo elektrik enerjisinin ucuzlamasını imkansız kılmakta…

Özelleştirmeler ile ucuzluk yerine, elektrik tarifeleri, hizmet bedelleri ve uygulamaya esas düzenlemeler ile pahalılık getirildiği, tüketiciden dağıtım şirketlerine mali kaynak aktarmanın yasal yolunun oluşturulduğu iddiasında olan EMO, “TEİAŞ sadece iletimden değil, şebeke verimliliğinden, planlamasından, projeksiyonlardan, ikili anlaşmalardan, sisteme dair her türlü altyapı ve ikincil mevzuattan da sorumludur. Yani TEİAŞ’ın özelleştirilmesi demek, elektrik sisteminin kalbinin ve aklının da özelleştirilmesi demektir.” uyarısını yapıyor…

Elektrikte çözümün bütüncül kamulaştırma olduğunu savunan EMO, bu anlamda görüşünü şöyle ortaya koyuyor:

“Başta elektrik dağıtım bölgeleri olmak üzere enerji alanındaki tüm özelleştirmeler iptal edilmeli ve yeniden kamulaştırma hareketi başlatılmalıdır. Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım süreçleri kamusal planlama anlayışı ile bütünlüklü bir yapıya kavuşturulmalı, üretimde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren kamu yararı esaslı yeni bir enerji politikası yaşama geçirilmeli ve TEİAŞ’ın özelleştirilmesi kararından derhal vazgeçilmelidir.”

EMO’nun elektrikte iletim ile birlikte üretim ve dağıtımın özelleştirilmesi konusundaki görüş ve uyarıları özetle böyle…

Görünen o ki, “Büyüyoruz, aya istasyon kuruyoruz, doğalgaz ihracatı yapacağız” derken,  iş mum ile aydınlanmaya doğru gidiyor!

Loading