“Pusulam Yanımda” TOBB İzmir KGK Mentorluk Programı Projesi başladı

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nun “Pusulam Yanımda Öğren, Geliş, İlerle, Paylaş; Farkın Gücün Olsun!” sloganı ile hayata geçirdiği Mentorluk Programı projesi 6 Temmuz Salı günü Sezin Sivri moderatörlüğünde, proje mentör ve mentilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı.

Toplantıya mentor ve mentilerin yanı sıra proje ortağı Sentinus Koçluk ve Danışmanlık Firması temsilcileri ile TOBB İzmir KGK İcra Kurulu çalışma komitesi üyeleri Işıl Nişli, Zeynep Öner, Gülesin Atalay ile Dr. Pınar Nacak ve Fulya Eltutan katıldı.

Program ile ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “TOBB İzmir KGK Mentorluk Programı, İzmir’de ve Ege Bölgesinde kadın girişimcilik potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi, donanımlı hale getirilmesi için girişimci kadınlara özel tasarlanmış bir mentorluk programıdır. Bu program ile gelişime açık girişimci kadınların; geleneksel iş modellerinin yanında, teknolojinin desteği ile hayallerindeki işi gerçekleştirmelerine veya daha ileri taşımalarına aracılık ederek, başarılı kadın girişimci sayısının arttırılması hedeflendi. Program süresi içerisinde mentorların da öğreterek öğrenecekleri, deneyimlerini paylaşarak geri besleme sağlayacakları; girişimcilik ve liderlik yetkinliklerinde karşılıklı gelişim gösterecekleri pozitif bir ortam oluşması da önemli bir katkı sağlayacak. Proje ile kadın girişimcilerin sayısının ve başarısının artması ve TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu’na, kalkınmaya ve toplumun geleceğine katkı sağlayacak kapsayıcı bir programın oluşturulması amaçlandı. Karşılıklı etkileşimin temelini oluşturduğu bu ilişki ile çift taraflı bir gelişim sağlanırken, elde edilecek olumlu sonuçlar sayesinde kadın girişimcilerin doğrudan ve dolaylı yollarla değer yaratacak büyük bir dönüşümün parçası olması da ana hedefler arasında” dedi.

“Pusulam Yanımda” Programı ile neler hedefleniyor?

Bu programın hedefi, daha önce benzer yollardan geçmiş, “Girişimcilik” alanında tecrübesi olan ve “Girişimcilik Ekosisteminde” girişimci, sosyal girişimci, yatırımcı, kurum içi girişimci gibi farklı roller üstlenmiş mentorların rol model olarak görev almaları ve mentilerin Girişimcilik Ekosistemi ve girişimcilik kültürü  hakkında daha derin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca mentilerin profesyonel ve kişisel yaşamlarına ilişkin yetkinlik ve becerilerinin zenginleşmesi ile girişimcilik kariyerlerinin gelişiminin desteklenmesi de projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Loading