21 faizsiz tasarruf şirketi tasfiye edildi

BDDK, tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

BDDK, tasarruf finansman şirketlerinden 6361 sayılı yasaya uyum (intibak) için başvuran şirketlerden 21’inin başvurusunu reddederek tasfiyesine karar verdi. Tasarruf finansman şirketleri, daha önce finansal bir kanun ya da düzenleme olmadan, Ticaret Kanunu kapsamında çalışıyordu. 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda 7 Mart 2021’de yürürlüğe giren 7292 sayılı Kanun ile Tasarruf Finansman Şirketleri adıyla bu tür şirketler için hukuki altyapı oluşturulmuş ve faaliyette olan şirketlerin bu kanuna uyum göstermesi şartı getirilmişti.

BDDK’nın kararı 2 Temmuz günlü mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, “6361 sayılı Kanun hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan ekli listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; intibak planı yeterli görülmeyen şirketlerin Kanunun Geçici 7. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine (karar verilmiştir)” denildi.

35 şirket başvurmuştu, 15 şirket faaliyetini sürdürecek

BDDK, 13 Aralık 2021’de yürürlüğe giren 6361 sayılı kanuna uyum için şirketlere 7 Nisan tarihine kadar süre vermiş ve sonrasında intibak için 35 şirketin başvurduğu açıklanmıştı. Bu şirketlerden 21’inin başvurusu kabul edilmeyerek tasfiyesine karar verildi. Diğer yandan, başvuran şirketler arasında ismi bulunmayan HH Aydın Yatırım Holding isimli kuruluşun, tasfiye edilecekler listesinde adı bulunuyor. Böylece 35 şirketten 15’inin intibak süreci ve faaliyeti devam ediyor. BDDK’nın mevcut kararı, faaliyetine devam eden 15 şirketin sürecinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Bu şirketlerin de intibak incelemesi devam edecek. BDDK, nihai kararını aldıktan sonra şirketlere lisans verecek.

21 şirketin 1 Temmuz itibariyle faaliyeti durdu

Kararın ardından BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada süreç hatırlatılarak, Kurul tarafından atanacak bir tasfiye komisyonunca bu şirketlerin tasfiye edileceği, 1 Temmuz itibariyle faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi. Ayrıca, 15 şirketin intibak talep sürecinin devam ettiği de hatırlatıldı.
Bu arada, BDDK’nın intibak başvurusunu reddettiği 21 firmaya yönelik olarak incelemelerinde, firmaların finansal yeterliliğine tam güvenin oluşmadığı, uyum için sundukları mali tabloların gerçek mali durumlarını tam yansıtmadığı belirtildi.

100 milyon asgari sermaye

Kanunla, şirketlerin uyum için asgari 100 milyon liralık sermaye şartı, faaliyette olan bazı şirketlerin birleşerek başvurmalarına yol açmıştı. Bu kapsamda faaliyet gösteren 35şirketin tamamı başvuruda bulunmuştu. Bunların 12 tanesi 2 veya 3’lü gruplar halinde başvuru yapmıştı. Buna göre, yasaya uyum için verilen süre sonunda gerekli şartları taşımadığı belirlenen şirketler, BDDK’nın bu kararının ardından tasfiye sürecine girecekler.
BDDK buna ilişkin 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, vatandaşlara bir de uyarıda bulunularak, tasarruf finansmanı şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal güvence altında olmadığının altı çizilmişti.

(Dünya)