Kuklalar ve kuklacılar…

Büyük resme bakmıyor, detaylarda boğuluyor, araştırmıyor, analiz etmiyor, aklımızı kullanmıyoruz. Hafızamız, zaten çok zayıf. Neticede tüm dünyayı bir avuç kuklacı (İllimünati çetesi ve yandaşları) oynatıyor. Sömürü düzeni, kölelik ortamı her geçen gün daha da güçleniyor ve yaygınlaşıyor. Kabala’nın uydurma kehanetlerini gerçekleştirme senaryoları, başarıyla uygulanıyor.

1-Asırlardır gerçekleştirilen harplerin, darbelerin, terör olaylarının, iç isyanların, soykırımların, din mezhep ve ırk kavgalarının, işgallerin, köle ticaretinin, uyuşturucu trafiğinin, rüşvet ve yolsuzlukların, ekonomik tetikçiliklerin, sabotaj ve suikastların, fakirlik ve sefaletlerin, salgın hastalıkların, kısırlaştırma faaliyetlerinin tümüne yakını, bu çetenin eseridir. Ve bu alçaklıklarla, (Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Bankası, IMF, GATT, Dünya Sağlık Teşkilatı, FAO, UNESCO vb. kendilerine bağlı kuruluşların da desteği ile) Dünyaya hakim olmuşlardır. Tüm devletlerin yöneticilerini (Başta ABD, İngiltere, AB ülkeleri, Arap ülkeleri, Rusya, Çin, Japonya, Avustralya vb dahil olmak üzere) kukla haline getirmişlerdir.

– Milyarlarca insan, açlık, susuzluk ve hastalıklardan ıstırap çekerken, bu en zengin 26 kişinin x(2019) serveti 3,8 milyar kişinin servetine eşittir ve her gün 2,5 milyar dolar artmaktadır. (Şu anda da covid salgını sayesinde, astronomik kazançlar elde etmektedirler.) Finans, gıda, ilaç, medya, enerji, silah, madencilik, sinema, su, haberleşme, tarım vb. tüm önemli sektörleri ele geçirmişlerdir.

2- Waterlo Savaşı; Fransız İhtilali; ABD iç savaşı, Birinci ve İkinci Cihan Harpleri dahil; büyük küçük tüm savaşların koordinatörü ve finansörü bu çetedir.

– Birinci Cihan Harbi ile imparatorlukları dağıtmışlardır. İkinci Cihan harbinde sun’i bir faşizm-liberalizm kavgası icat etmişlerdir. Şimdi de 3. Cihan Harbi devam etmektedir. Hedef, İslamiyet ve Müslümanlardır.

a) Aslında, Hitler, Mussolini vb. diktatörleri iktidara getiren, yöneten, dünyanın başına musallat eden de bu çetedir.

b) Kominizmin Rusya’ya hakim olmasını da bunlar sağlamıştır.

– Troçki ve Lenin, Fransız “ Art et Travaille” locasına mensup, masonlardır. Troçki ve 275 kişilik “Yoldaş Grubu” Newyork’ta eğitilmiş; 27 Mart 1917 tarihinde, gemiyle Rusya’ya gönderilmişlerdir. Kontrol edilmemeyi, “Yuvarlak Masa” üyeleri sağlamışlardır. (Karşılık olarak da; Standart Oil, Rusya’da rafineri kurmuştur. Chase Manhattan Bank da Rus bankacılığını düzenlemiştir.)

– İlk politbüronun tüm üyeleri Yahudi idi. Tek istisna Stalin’di. Onun da karısı Yahudi idi.

– Müthiş insan kaybına sebep olan, Atom Bombası’nın icadını koordine ve finanse eden de bu çete idi. (Projenin adı MANHATTAN idi?)

– Rusya dağılınca, 200’den fazla süper zengin (silah ve enerji ticareti yapan) oligark ortaya çıktı. 460 milyar dolara sahip oldukları, görüldü. (Bunlar İllimünatiye uşaklık edenlerdir.) Aynı süper zenginlerin, (Güya) Kominist Çin’de de olduğunu gördük.

c) Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayan; Vahhabi ve diğer ihanetlerini koordine eden; Sevr paçavrasını üreten; Türk milletini tamamen yok etmek için tetikçi uşaklarını Anadolu’ya saldırtan da bu çetelerdir. (Kurtuluş Savaşımız süresince; ABD, İngiliz, Fransız, İtalyan vs. Haçlı güruhunun karasularımızda ne işi vardı? Bunlar melanetlerini icra ederlerken kendi askerlerini cepheye sürmez. Rum, Ermeni, Sırp, Kürt gibi tetikçilerini kullanırlar. Bugün de durum aynıdır.)

Devam edecek…